Aktualności
  • Wycieczka Koła Zakładowego SITG

    W sierpniu Koło Zakładowe SITG organizuje czterodniową wycieczkę Kraków + Krynica Górska. Program wycieczki dostępny w zakładce Programy

  • Aktualności

    Sierpniowe zebranie Klubu Seniora SITG odbędzie się 10 sierpnia. Szczegóły w zakładce "Sierpniowe zebranie". Wrześniowe zebranie w dniu  14 września 2017 w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju o godz. 15.00. ZAPRASZAMY!

  • Sierpniowe zebranie

    Sierpniowe zebranie Klubu Seniora odbędzie się w czwartek 10 sierpnia. O godz. 13-tej dla chętnych możliwość zwiedzenia oczyszczalni ścieków "Ruptawa". O godz. 15-tej zebranie przy grilu na terenie Domu Sołeckiego w Ruptawie (Cieszyńska 101). Zapraszamy!

Klub Seniora

I. Informacje ogólne:

Klub Seniora zrzesza emerytów, byłych pracowników KWK "Jas-Mos", a ściśle rzecz biorąc byłych pracowników inżynieryjno - techniczmych kopalń "jastrzębie", "Moszczenica" oraz "Jas-Mos". Wynika to z faktu, że pierwotnie powstała kopalnia "Jas-Mos" po kilku latach została rozdzielona na kopalnie "Jastrzębie" oraz "Moszczenica". W roku 1995 ponownie połączono te kopalnie w kopalnię "Jas-Mos". Organizacyjnie Klub nasz jest częścią Koła Zakładowego SITG KWK "Jas-Mos", które z kolei funkcjonuje w strukturach rybnickiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Na dzień 15 marca 2017 stan Klubu wynosił 110 członków.


II. Historia.

III. Cele działania:

Zasadniczym celem działania Klubu Seniora jest zarówno umożliwienie czy ułatwienie kontaktów towarzyskich pomiędzy byłymi pracownikami inżynieryjno - technicznymi naszej kopalni jak też organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalno - rozrywkowych i turystyczno - krajoznawczych. Z imprez tych korzystają przede wszystkim członkowie naszego Klubu wraz z rodzinami. Kalendarz planowanych imprez znaleźć można w części nazwanej Kalendarz imprez.

IV. Spotkania:

Spotkania członków Klubu Seniora odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 15.00 w Domu Zrojowym w Jastrzębiu Zdroju.

V. Zarząd:

W wyniku przeprowadzonych w dniu 13 listopada 2014 roku wyborów w skład Zarządu Klubu Seniora weszli:

Wacław Zając - honorowy przewodniczący - tel. 32 476 17 25 lub 698 522 587 

Wojciech Chmielowiec - przewodniczący - tel. 663 431 742 
Stanisław Urbańczyk - wiceprzewodniczący - tel. 32 716 81 46 lub 600 046 093 
Danuta Kowalik - sekretarz - tel. 721 308 152 
Ireneusz Polnik - skarbnik - tel. 32 476 29 02 lub 793 870 592 
Stanisław Jureczko - członek - tel. 32 473 62 96 lub 667 225 437 


VI. Komisja Rewizyjna:

W skład Komisji Rewizyjnej Klubu Seniora wchodzą koledzy:

Zbigniew Krypa - przewodniczący - tel. 515 102 214

Bogusław Lalak - członek

Zdzisław Ciupka - członek